О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

КонтактНа основу чл. 2. Правила Фонда Атанасије Стојковић за рад са талентованом децом, стипендирање и награђивање студената и ученика са територије  Града Сремска Митровица и услова Kонкурса „12.000 динара месечно за најбоље студенте“ у школској 2010/2011. години, објављеног у медијима ( „М“ новинама 19. 10. 2010. године, и на сајту Фонда Атанасије Стојковић, www.fondas.edu.rs),

Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић донео је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
На основу услова и резултата Kонкурса
12.000 динара месечно за најбоље студенте

Одлуку о додели стипендија студентима за школску 2010/2011. годину донео је Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић на седници одржаној дана  16. 11. 2010. године, Дел. Бр 01-113/10 и на основу услова Kонкурса и постигнутих резултата пријављених кандидата.

Студенти који су стекли статус стипендисте Фонда Атанасије Стојковић у школској 2010/2011. години су:

ДРУГА ГОДИНА

Ивана
Дукарић

2101991...

ФТН Нови Сад

Ф. Вишњића 7,
Ср. Митровица

10.00
60 ЕСПБ

Ивана
Пајчин

1311990...

Технолошки факултет, Нови Сад

М. П. Камењар 11/19,
Срем. Митровица

9.88
60 ЕСПБ

Наташа
Зељковић

1406990...

Медицински факултет, Нови Сад

Гаје Шуљмљнца 30,
Лаћарак

9.75
60 ЕСПБ

Оливера
Тинтаровић

2805987...

Филозофски факултет, Нови Сад

Матије Хуђи 61/9
Ср. Митровица

9.70
60 ЕСПБ

Борис
Миловац

1211990...

Правни факултет,
Нови сад

Марко П. Камењар 14/10 Ср. Митровица

9.67
60 ЕСПБ

Андрија
Поповић

2002991...

Филозофски факултет, Нови Сад

Св. Милетића 6,
Ср. Митровица

9.56
60 ЕСПБ

Станислава Будишин

1510990...

Музичка академија, Београд

Булевар Константина Великог 37, Ср. Митровица

9.55
60 ЕСПБ

Милош
Суботић

0804990...

ФТН Нови Сад

Војводе Степе 3/2
Ср. Митровица

9.50
60 ЕСПБ


ТРЕЋА ГОДИНА

Ивана
Кузминац

2607989...

ПМФ, Нови Сад

1. новембра 218,
Лаћарак

10.00
135 ЕСПБ

Бранко
Сувајџић

2201989...

Фак. ветер. медицине, Београд

Ћуковац 19,
Бешеново

10.00
120 ЕСПБ

Ивана
Прокоповић

0707987...

Фак. прим. уметности, Београд

Петра Кочића 5,
Ср. Митровица

9.88
120 ЕСПБ

Ана
Гаџурић

1208989...

ПМФ, Нови Сад

Луке Сретновића 53,
Ноћај

9.82
125 ЕСПБ

Сара
Седлар

0405989...

ФТН, Нови Сад

М.П. Камењар 15/9,
Ср. Митровица

9.74
120 ЕСПБ

Александра
Љаховић

0208989...

Правни факултет,
Нови Сад

Милана Шкргића 1, 
Ср. Митровица

9.69
120 ЕСПБ

Јелена
Стануловић

2524989...

ФТН, Нови Сад

Матије хуђи 48/4,
Ср. Митровица

9.61
120 ЕСПБ

Валентина
Којић

2004989...

Правни факултет, Београд

Трг Св.Стефана 30, Ср.Митровица

9.57
120ЕСПБ


ЧЕТВРТА ГОДИНА

Јована Величковић

0807988...

Правни факултет, Београд

Церска  33,
Ср. Митровица

10.00 180ЕСПБ

Милорад Вукадиновић

0901988...

ФТН, Нови Сад

Школска 10, Јарак

9.92
182 ЕСПБ

Миљана
Павловић

1509988...

Филолошки факултет, Београд

М.П.Камењар 12/1,
Ср. Митровица

9.86
180 ЕСПБ

Јелена
Драгић

1604988...

Економски факултет, Суботица

10. марта 189, Босут

9.85
180 ЕСПБ

Мирослав  Драмићанин

2603988...

ФТН, Нови Сад

Саве Зделара 137, 
Шашинци

9.77
180 ЕСПБ

Ружица
Николић

0702989...

Економски факултет, Суботица

Маршала Тита 89,
Гргуревци

9.74
180 ЕСПБ

Јасна
Танасијевић

0112988...

Академија уметности,
Нови Сад

Матије Хуђи 70/10,
Ср. Митровица

9.70
180 ЕСПБ

Ивана
Пајић

0407988...

Факултет политичких наука, Београд

Војводе Степе 2/6,
Ср. Митровица

9.61
180 ЕСПБ


ПЕТА ГОДИНА

Оља
Петрановић

0103988...

Економски факултет, Суботица

Савска 41, Лаћарак

9.73
240 ЕСПБ

Маријана
Чупељић

0505987...

ФТН, Нови Сад

Уроша Стојшића 26,
Шуљам

9.38
240 ЕСПБ

Милана Ц
вијетић

1206987...

Филолошки факулетет, Београд

9. Новембра 29,
Чалма

9.36
240 ЕСПБ

Миодраг
Вујчић

2810987...

Медицински факултет, Нови Сад

Матије Хуђи 44/15,
Ср. Митровица

9.24
240 ЕСПБ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу одлуке управног одбора Фонда Атанасије Стојковић дел. Број 01-113/10 и услова конкурса „12.000 динара месечно за најбоље студенте“ у школској 2010/2011. години, стипендију је добило 28 студената.

На конкурс се пријавило 38 студенaтa од којих је 28 студенaта испунило прописане услове конкурса. Преосталих 10 студената нису испунили услове конкурса.

Друга година студија - на конкурс се пријавило 12 студената од којих је 8 студената испунило услове конкурса.
Трећа година студија - на конкурс се пријавило 11 студенaта од којих је 8 студената испунило услове конкурса.
Четврта година студија - на конкурс се пријавило 9 студенaта, од којих је 8 студената испунило услове конкурса.
Пета година студија - на конкурс се пријавило 6 студенaта од којих су 4 студента  испунила услове конкурса.
 
Стипендија Фонда Атанасије Стојковић додељује се на период од 1 године - почев од исплате за месец октобар 2010. године, а завршно са исплатом за месец септембар 2011. Године.стипендија се додељује у месечном нето износу од 12.000 динара.
 
Стипендиста преузима обавезе да ће током добијања стипендије наставити студије на факултету на којем је остварио услове за добијање стипендије.

Стипендиста не може истовремено бити и корисник стипендије министарства за науку и технолошки развој, фонда владе за младе таленте републике србије и републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Стипендиста је у обавези да у случају добијања стипендијe из предходног става о томе обавести управни одбор фонда атанасије стојковић у року од 8 дана од дана добијања обавештења.

Дана: 16.11.2010. године
                                                 
председник Управног одбора
Фонда Атанасије Стојковић
Др Слађана Миленковић 
К О Н К У Р С
Стипендије за период
октобар 2011. - јануар 2012.Стипендисти Фонда школске 2010/2011. године

ДРУГА ГОДИНА
Ивана Дукарић  10.00
Ивана Пајчин  9.88
Наташа Зељковић  9.75
Оливера Тинтаровић  9.70
Борис Миловац  9.67
Андрија Поповић  9.56
Станислава Будишин  9.55
Милош Суботић  9.50

ТРЕЋА ГОДИНА
Ивана Кузминац  10.00
Бранко Сувајџић  10.00
Ивана Прокоповић  9.88
Ана Гаџурић  9.82
Сара Седлар  9.74
Александра Љаховић  9.69
Јелена Стануловић  9.61
Валентина Којић  9.57

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Јована Величковић  10.00
Милорад Вукадиновић  9.92
Миљана Павловић 9.86
Јелена Драгић  9.85
Мирослав  Драмићанин  9.77
Ружица Николић 9.74
Јасна Танасијевић  9.70
Ивана Пајић  9.61

ПЕТА ГОДИНА
Оља Петрановић 9.73
Маријана Чупељић 9.38
Милана Цвијетић 9.36
Миодраг Вујчић 9.24
Одлуке о додели стипендија за
претходне школске године
можете пронаћи у секцији

АРХИВА


СТИПЕНДИСТИ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА