О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт


На основу чл. 2. Правила Фонда Атанасије Стојковић за рад са талентованом децом, стипендирање и награђивање студената и ученика са територије  Града Сремска Митровица и услова Kонкурса „12.000 динара месечно за најбоље студенте“ у школској 2009/2010. години, објављеног у медијима ( „М“ новинама 14.10.2009. године,  и на сајту Фонда Атанасије Стојковић, www.fondas.edu.rs),

Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић донео је

О  Д  Л  У  К  У *
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ
На основу услова и резултата Kонкурса
12.000 динара месечно за најбоље студенте

Одлуку о додели стипендија студентима за школску 2009/2010. годину донео је Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић на седници одржаној дана  23. 10. 2009. године, на основу услова Kонкурса и постигнутих резултата пријављених кандидата.

Студенти који су стекли статус стипендисте Фонда Атанасије Стојковић у школској 2009/2010. Години су:

ДРУГА ГОДИНА
Бранко
Сувајџић
2201989890010 Бешеново,
Ћуковац 19
Факултет ветеринарске медицине у Београду, одсек Ветеринарска медицина 10,00
Станислав
Милошевић
1112989890006 Чалма,
Победа 14
Математички факултет у Београду,
одсек Астрофизика
10,00
Ивана
Кузминац
2607989895019 Лаћарак,
1. Новембар 218
Природно-математички факултет у Новом Саду, одсек Хемичар 10,00

ТРЕЋА ГОДИНА

Јована
Величковић  
0807988895017 Ср. Митровица,
Церска 33
Правни факултет у Београд 10,00
Милорад
Вукадиновић
0901988890046 Јарак, Школска 10 Факултет техничких наука у Новом Саду, Електротехника и рачунарство 9,88
Мирослав
Драмићанин
2603988890018 Шашинци,
Саве Зделара 137
Факултет техничких наука у Новом Саду, одсек Машинство
9,85

ЧЕТВРТА  ГОДИНА
Оља
Петрановић
0103988895036 Лаћарак,
Савска 41
Универзитет у Новом Саду,
Економски факултет Суботица
9,64
Маријана
Чупељић
0505987895009 Шуљам,
Уроша Стојшића 26
Факултет техничких наука у Новом Саду, Графичко инжењерство и дизајн 9,37
Милана
Цвијетић
1206987895072 Чалма,
9. Новембра 29
Филолошки факултет у Београду,
Смер Општа лингвистика
9,33

ПЕТА ГОДИНА (односно завршна година, пета или шеста, по старом програму)

Ивана
Соларевић
2809986895036 Ср. Митровица,
П. Крањчевића 26
Универзитет у Новом Саду,
Економски факултет Суботица
9,88
Марина
Мармелић
2307986895022 Ср. Mитровица,
М. Хуђи 76
Архитектонски факултет у Београду 9,48
Иван
Грбатинић
1703985890034 Лаћарак,
Фрушкогорска 21
Медицински факултет у Београду 9,33

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На основу Одлуке Управног одбора Фонда Атанасије Стојковић и услова Конкурса „12.000 динара месечно за најбоље студенте“ у школској 2009/2010. Години, стипендију је добило 12  студената колико је Конкурсом предвиђено.  На Конкурс се пријавио 41 студент (један студент се јавио по две основе)  од којих је 33 испунило прописане услове Конкурса. 9 студената није испунило услове Конкурса.
Друга година студија -  на Конкурс се пријавило 13 студената од којих је 12 испунило услове Конкурса.
Трећа година студија -  на Конкурс се пријавио 21 студент од којих је 15 испунило услове Конкурса.
Четврта година студија -  на Конкурс се пријавило 5 студената од којих су 3 испунила услове Конкурса.
Пета година студија (односно завршна година, пета или шеста, по старом програму) -  на Конкурс се пријавило 3 студента од којих су сви испунили услове Конкурса. 

Стипендија Фонда Атанасије Стојковић додељује се на период од 1 године - почев  од исплате за месец октобар 2009. Године а  завршно са исплатом за месец септембар 2010. Године.
Стипендија се додељује у месечном нето износу од 12.000 динара.

Стипендиста  преузима обавезе да ће током добијања стипендије    наставити  студије  на факултету на којем  је остварио услове за добијање стипендије.

Стипендиста не може истовремено бити и корисник стипендија Министарства за науку и технолошки развој, Фонда Владе за младе таленте Републике Србије и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Стипендиста је у обавези да у случају добијања стипендија из предходног става о томе обавести Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић у року од 8 дана од дана добијања обавештења.

Дана: 23. 10. 2009. године 

Председник  Управног одбора
Фонда Атанасије Стојковић
Др Слађана Миленковић


* На основу Одлуке Управног одбора Фонда од 23. 10. 2009. и Одлуке Управног одбора Фонда донете на седници одржаној дана 19.01.2010. године додатно се додељују стипендије следећим студентима:

2. година

  • Ивана Прокоповић, студент 2. године  Факултета примењених уметности у Београду, одсек Примењено
    сликарство, просек 9,87;
  • Сара Седлар, студент 2. године Факултета техничких наука у Нovom Саду, одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, просек  9,77

3. година

  • Јелена Крстић, студент 3. године Универзитета у Новом Саду, Економског факултета у Суботици, просек 9,83
  • Јасна Танасијевић,  студент 3. година, Академијe уметности у Новом Саду, одсек Музикологија просек 9,76
  • Миљана Павловић,  студент 3. година Филолошког факултет у Београду, одсек Арапски језик и књижевност,  просек 9,75.

Посебном Одлуком о спортским стипендијама, стипендиста Фонда у школској 2009/2010. години је и
Вученовић Марија,
ученица 3. године Медицинске школе “Драгиња Никшић” из Сремске Митровице.


Школска 2008/2009. година

Стипендије Фонда Атанасије Стојковић за школску 2008/2009. годину, након два расписана конкурса, добило је 18 студената од укупно 36 колико је конкурисало у законском року. Услове Конкурса испунила су 33 студената.

У ГРУПИ 1 додељена је једна стипендије, у ГРУПИ 2. две, у ГРУПИ 3. девет, у ГРУПИ 4. четири и у ГРУПИ 6 две стипендије. У ГРУПИ 5. није било кандидата >> детаљнијеФотографије са уручења
стипендија за школску 2009/10
31. октобра 2009.
Стипендисти Фонда школске 2010/2011. године
Фотографије

ДРУГА ГОДИНА
Ивана Дукарић  10.00
Ивана Пајчин  9.88
Наташа Зељковић  9.75
Оливера Тинтаровић  9.70
Борис Миловац  9.67
Андрија Поповић  9.56
Станислава Будишин  9.55
Милош Суботић  9.50

ТРЕЋА ГОДИНА
Ивана Кузминац  10.00
Бранко Сувајџић  10.00
Ивана Прокоповић  9.88
Ана Гаџурић  9.82
Сара Седлар  9.74
Александра Љаховић  9.69
Јелена Стануловић  9.61
Валентина Којић  9.57

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Јована Величковић  10.00
Милорад Вукадиновић  9.92
Миљана Павловић 9.86
Јелена Драгић  9.85
Мирослав  Драмићанин  9.77
Ружица Николић 9.74
Јасна Танасијевић  9.70
Ивана Пајић  9.61

ПЕТА ГОДИНА
Оља Петрановић 9.73
Маријана Чупељић 9.38
Милана Цвијетић 9.36
Миодраг Вујчић 9.24
Одлуке о додели стипендија за
претходне школске године
можете пронаћи у секцији

АРХИВА


СТИПЕНДИСТИ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА