О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт


  
     Резимеи свих програма акредитоване наставе -
pdf (186 KB)   

Акредитовани програми наставе за талентоване ученике
школска 2008/2009.

Током школске 2008/2009 године при фонду се рализују следећи програми наставе за талентоване ученике:
 1. ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, математика, Проф. Јадранкa Витасовић
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за oсновну школу.
  детаљније
  - списак полазника - Извештај о реализацији програма у периоду октобар 2008. - мај 2009.

 2. ПОЛИЕДРИ И ОБРТНА ТЕЛА, математика, Проф. Јадранка Витасовић
  24 часа, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за средњу школу
  .
  детаљније
  - списак полазника - Извештај о реализацији програма у периоду октобар 2008. - мај 2009.

 3. ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ И ОКОЛИНЕ, српски језик, Проф. Јасна Калаузовић
  24 часа, програм за средњу школу

  детаљније - Како смо радили и колико научили у Пројекту Дијалекатска лексика Сремске Митровице и околине

 4. ЛИНГВИСТИКА, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, енглески језик, Проф. Недељка Фабри
  48 часова, место извођења наставе је у Митровачкој гимназији, програм за средњу школу
  .
  детаљније

 5. МЕХАНИКА, ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И ЗВУК, физика, проф. Златко Шалић
  24 часа, место извођења наставе је у Митровачкој гимназији, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника - Извештај о раду

 6. МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА, машинство, дипл. инг. машинства Весна Мијатовић
  24 часа, место извођења наставе је у Техничкој школи “Никола Тесла”, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника - Извештај о раду

 7. АСЕМБЛЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛОРА, електротехника, дипл. инг. eлектротехнике Ђоко Крсмановић
  24 часа, место извођења наставе је у Техничкој школи “Никола Тесла”, програм за средњу школу.
  детаљније -
  Извештај о реализацији програма у периоду октобар-децембар 2008.

 8. “PIC“ КОНТРОЛОРИ, електротехника, дипл. инг. електротехнике Ђоко Крсмановић
  24 часа, место извођења наставе је у Техничкој школи “Никола Тесла”, програм за средњу школу.
  детаљније

 9. АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ И ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, математика, Проф. Ђорђе Домазет
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за основну школу.
  детаљније - списак полазника - Извештај о реализацији програма у периоду октобар 2008. - мај 2009.

 10. ТЕОРИЈА БРОЈЕВА И ДИСКРЕТНОСТ ЛИНЕАРНЕ ФУНКЦИЈЕ, математика, Проф. Ђорђе Домазет
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника - Извештај о реализацији програма у периоду октобар 2008. - мај 2009.

 11. ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКОГ СОФТВЕРА” MATHCAD” У РЕШАВАЊУ РЕАЛНИХ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ МАШИНСТВА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА, математика и стручни машински предмети, Проф. Миодраг Јованчић
  24 часа, место извођења наставе је у Техничкој школи “Никола Тесла”, програм за средњу школу.
  детаљније - Извештај о реализацији програма у периоду октобар-децембар 2008.

 12. ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКОГ СОФТВЕРА ”MATHCAD” У РЕШАВАЊУ РЕАЛНИХ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ МАШИНСТВА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА, математика и стручни машински предмети, дипл. инг. машинства, Милисав Даничић
  24 часа, место извођења наставе је у Техничкој школи “Никола Тесла”, програм за средњу школу.
  детаљније - Извештај о реализацији програма у периоду октобар-децембар 2008.

 13. РЕЦЕПТИВНЕ И ПРОДУКТИВНЕ ВЕШТИНЕ, енглески језик, Мр Маја Цвијетић
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника

 14. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ДЕБАТНЕ ТЕМЕ, енглески језик, Проф. Јасмина Максић
  48 часова, место извођења наставе је у Митровачкој гимназији, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника
  - - Извештај о реализацији програма у периоду октобар 2008. - мај 2009.

 15. ENGLISH IN MIND 2, енглески језик, Проф. Јелена Фаранов
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за основну школу.
  детаљније - списак полазника

 16. ENGLISH IN MIND 3, енглески језик, Проф. Јелена Фаранов и Проф. Слободан Максимовић
  48 часова, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за средњу школу.
  детаљније - списак полазника

 17. СТИХИОМЕТРИЈСКА ИЗРАЧУНАВАЊА, ВОЛУМЕТРИЈСКА ИСПИТИВАЊА, ИСПИТИВАЊА КАТЈОНА И АНЈОНА, хемија, Проф. Бранислава Милашиновић
  24 часа, место извођења наставе је у Митровачкој гимназији, програм за средњу школу.
  детаљније

 18. УЧЕЊЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА, француски језик, Проф. Марина Судар и Проф. Ивана Кузмановић
  Два часа недељно, 4 групе, место извођења наставе је у просторијама Фонда, Змај Јовина 26, програм за основну и средњу школу.
  детаљније - списак полазника