О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт


  

ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

Фонд „Атанасије Стојковић“ је у складу са Планом рада за 2009. годину извршио све припремне активности како би и у току школске 2009/2010. године
била организована додатнa настава за талентоване ученике седмог и осмог разреда основних школа као и за ученике средњих школа. У току школске 2009/10. године организовали смо извођење додатне наставе из области: математике, енглеског и француског језика. У току другог полугодишта
предвиђамо организовање додатне наставе и из других наставних области у складу са могућностима. Настава француског језика се и током ове школске године изводи уз материјалну подршку француског града Невера и Француског културног центра из Новог Сада.

Наставу у Фонду је почела да прати нова генерација ученика седмог разреда основних школа из области математике и страних језика. У сврху избора ученика седмог разреда основних школа са територије градских насеља и приградског насеља Мачванска Митровица и ове године је организован процес селекције талентованих ученика. Процес се састојао од: предселекције и селекције. У фази предселекције педагошко – психолошке службе школа су у сарадњи са предметним наставницима издвојили ученике који показују посебне успехе и интересовања за математику и енглески језик. Ти ученици су
изабрани за наредни процес селекције.

Селекција се састојала од:
 • психолошког тестирања интелектуалних способности,
 • процене целокупног ангажовања ученика у релевантним школским и ваншколским активностима,
 • основне процене мотивисаности ученика за похађање наставе у Фонду,
 • посебног теста знања из математике за талентоване ученике,
 • теста знања из енглеског језика.
Селекција организована на овај начин омогућила је целовитије сагледавање сваког појединачног ученика. На основу резултата постигнутих у току
процеса селекције донета је одлука о укључењу ученика у додатну наставу из математике и додатну наставу из енглеског језика. Настави математике су и без процеса предселекције и селекције прикључени одређени ученици који су претходних године на општинском такмишењу из математике показали одличне резултате. С обзиром на валидно и поуздано урађену предселекцију сви тестирани ученици су постигли добре резултате у процесу селекције. Ипак, број ученика који је укључен у наставу је био ограничен због техничких и финансијских могућности.

Настава математике је организована у четири групе:
 • седми разред - 15 ученика : : Програм Програм
 • први разред средњих школа-‒ 9 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Јадранка Витасовић,
 • осми разред ‒ 8 ученика : : Програм Програм
 • други разред средњих школа - 12 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Ђорђе Домазет


Настава енглеског језика је организована у седам група:
 • осми разред – 16 ученика : : Програм Програм
 • први и други разред сердње школе – 10 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Слободан Максимовић;
 • седми разред – 11 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи мр Маја Цвијетић
 • седми разред – 8 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Јелена Шупут;
 • први и други разред средње школе - 10 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Јасмина Максић;
 • средња школа – 9 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Наташа Синковић;
 • трећи и четврти разред средње школе – 13 ученика : : Програм Програм
  наставу изводи проф. Недељка
  Фабри.


Наставa француског језика је организована у четири групе:
 • четврти разред основне школе – 12 ученика,
 • осми разред – 8 ученика,
 • средња школа – 14 ученика,
 • средња школа (гимазија) – 5 ученика
  наставу изводе две професорице: проф. Марина
  Судар и проф . Ивана Кузмановић.


Више о досадашњим активностима Фонда можете пронаћи у секцији Архива!