О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт



Фонд Атанасије Стојковић за рад са телентованом децом, стипендирање и награђивање студената и ученика са територије општине Сремска Митровица је основан августа 2005. године са циљем афирмисања и подршке младима у области образовања. Та подршка се спроводи кроз обезбеђивање стипендија на различитим нивоима образовања и пружање материјалне помоћи за образовање, организовање додатне наставе у више наставних и научних области, односно усавршавање у афирмисаним научним центрима ван места боравка у земљи и иностранству.

Фонд је основала Општина, данас Град Сремска Митровица уз подршку школа, привредних субјеката и  удружења грађана чију област делатности чине култура и образовање.

Органи Фонда су:
1)    Управни одбор Фонда, као орган управљања Фондом,
2)    Директор Фонда као орган пословођења и руковођења Фондом и
3)    Надзорни одбор Фонда, као орган надзора.

ПРАВИЛА Фонда Атанасије Стојковић -> 154 KB pdf file


Фонд материјално помаже и учешћа на такмичењима и олимпијадама знања, као и све друге активности чији је циљ афирмација истраживачких способности, публиковање научних и стручних радова и приказивање уметничких остварења. Поред тога Фонд организује додатну наставу за талентовану и надарену децу, и то у областима математике, информатике, физике, хемије, енглеског и француског језика, електротехнике и машинства.

Оснивајући Фонд, и оправдано му дајући име Атанасија Стојковића, Град Сремска Митровица је истовремено одлучио да материјално и знањем помогне младе, креативне и способне људе да постану будућност наше науке, али и сачувала неправедно потиснуто памћење на првог научника са ових простора. Детаљи из живота и рада Атанасија Стојковића, као и кратак приказ његове библиографије налази се ОВДЕ!

У протекле четири године Фонд је доделио 52 једногодишње стипендије студентима са територије општине. Стипендије су додељене одлукама  Управног одбора Фонда, а на основу члана 2. Правила Фонда за рад са талентованом децом, стипендирње и награђивање студената и ученика са територије општине Сремсака Митровица и Конкурса објављиваних сваке године у локалним медијима. Месечни износ стипендија је до јануара 2008. године износио 10.000 динара, а од тада је 12.000 динара. Стипендије се додељују на период од једне године, почев од исплате за месец октобар сваке године. Више детаља о стипендијама Фонда Атанасије Стојковић, конкурсима и условима добијања стипендија налази се ОВДЕ!

Од основања до данас, Фонд је доделио више од 40 једнократних помоћи студентима са територије општине, као и велики број награда талентованим и надареним ученицима и студентима. Детаљније информације о наградама Фонда налазе се ОВДЕ!


Додатну наставу Фонд реализује кроз рад секција у девет научних и стручних области. У оквиру неких од области ради више секција у различитим школама, са програмима прилагођеним различитим узрастима ученика. Списак свих области и секција у оквиру њих, као и програми рада појединих сакција налезе се ОВДЕ!


Извод из Плана рада Фонда Атанасије Стојковић за 2008. годину -> 160 KB pdf file

Извештаји о раду секција у претходним годинама, као и други документи из
архиве Фонда налазе се ОВДЕ!

Дух који шири Фонд и атмосферу која влада у секцијама Фонда, можда ће дочарати
фотографије које се налазе ОВДЕ!

 
К О Н К У Р С
школска 2012/2013


Извод из
Оснивачког уговора ФОНДА


ЦИЉ ОСНИВАЊА ФОНДА
Члан 14.
Фонд се оснива са циљем афирмисања и подршке талентованој деци и младима са територије Општине Сремска Митровица у области образовања.
Ради остваривања циљева из става 1 овог члана Фонд обавља следеће задатке:

  1. обезбеђује стипендије на различитим нивоима образовања,
  2. пружа материјалну помоћ за образовање, односно усавршавање у афирмисаним научним центрима ван места сталног боравка у земљи и иностранству,
  3. материјално помаже учешће на такмичењима, олимпијадама знања и другим активностима чији је циљ афирмација истраживачких, односно спортских и уметничких способности,
  4. материјално помаже публиковање научних и стручних радова и приказивање уметничких остварења и
  5. материјално помаже и организује додатну наставу са талентованом и надареном децом.