О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт
PRIMENA MATEMATIČKOG SOFTVERA” MATHCAD” U REŠAVANJU REALNIH PROBLEMSKIH ZADATAKA IZ OBLASTI MAŠINSTVA, ELEKTROTEHNIKE I GRAĐEVINARSTVA
Matematičko modeliranje - Prof. Miodrag Jovančić


Na časovima matematičkog modeliranja će biti obrađivane sledeće teme:

 • Upoznavanje sa alatima koji nam stoje na raspolaganju u matematičkom softveru (MATHCAD 2001) . Konkretno, učenici će biti upoznati sa tri različita znaka jednakosti u MATHCAD - u, pisanju matematičkih izraza i formula, njihovom uprošćavanju i sređivanju.
 • Rešavanje jednačina, sistema jednačina, bilo linearnih, bilo kvadratnih. Izračunavanje vrednosti izraza za zadate vrednosti promenljivih.
 • Upoznavanje sa koordinatnim sistemom (2D, 3D)
 • Primena znanja iz linearne i kvadratne funkcije na rešavanje problema iz mehanike (kosi hitac, sudar dve kugle i sl.) koristeći MATHCAD.
 • Pravljenje programa za “didaktički bilijar“.
 • Animacija u MATHCAD-u. Translacija i matrica rotacije.
 • Krug i kotrljanje kruga (točka). Konstrukcija cikloide (animacija) i drugih krivih linija koje se obrađuju na časovima tehničkog crtanja.
 • Animacija klipnog mehanizma. Primena MATHCAD-a u termodinamici.
 • Matematičko klatno.
 • Rešavanje trougla na tri načina: konstruktivno, računski i analitički.
 • Modeliranje raznih mašinskih elemenata (animacije).

Za ostvarenje ovog programa je potrebna saradnja sa profesorom mašinstva (za probleme vezane za mehaniku, termodinamiku, tehničku fiziku i mašinske elemente).


Preuzmite i pogledajte animaciju Primena MathCAD-a u matematici i mašinstvu
autori Prof. Miodrag Jovančić i Prof. Milisav Daničić, .wmv format (81 MB)


Izveštaj o realizaciji programa u periodu oktobar - decembar 2008.

Redni Br. časa
Datum održavanja Nastavna jedinica
Broj učenika
na času
1 10.10.2008 Matematicki alati u MATHCAD-u 4
2
10.10.2008 Matematicki alati u MATHCAD-u 4
3
11.10.2008 Matematicki alati u MATHCAD-u 4
4
11.10.2008 Matematicki alati u MATHCAD-u 4
5
25.10.2008 Korišćenje znakova jednakosti u procesu programiranja 4
6
25.10.2008 Korišćenje znakova jednakosti u procesu programiranja 4
7
25.10.2008 Definisanje funkcija 4
8
25.10.2008 Definisanje linearne funkcije 4
9
01.11.2008 Analiziranje parametara k, n i praćenje promena na grafiku 10
10
01.11.2008 Pravljenje animacije za praćenje promene grafika linearne funkcije 10
11
01.11.2008 Pravljenje animacije za praćenje promene grafika linearne funkcije 10
12
01.11.2008 Pravljenje animacije za praćenje promene grafika linearne funkcije 10
13
29.11.2008 Translacija- definicija 10
14
29.11.2008 Tramslacije raznih geometrijskih figura 10
15
29.11.2008 Animacija translacije figura 10
16
29.11.2008 Animacija translacije figura 10
17 13.12.2008 Primena translacije u mehanici (konkretni primeri)
10
18 13.12.2008 Ravnomerno kretanje, ravnomerno promenljivo kretanje
10
19 13.12.2008 animacija predhodnih kretanja u MATHCAD-u
10
20 13.12.2008 animacija predhodnih kretanja u MATHCAD-u
10
21 30.12.2008 Kružno kretanje - definicija i analogija veličina sa pravolinijskim kretanjem
10
22 30.12.2008 Ravnomerno, ravnomerno promenljivo kružno kretanje
10
23 30.12.2008 Animacija kružnog kretanja u MATHCAD-u
10
24 30.12.2008 Animacija kružnog kretanja u MATHCAD-u 10

Назад на страницу Акредитовани програми