О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт
MODELIRANJE MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Mašinstvo - Prof. Vesna Mijatović

Tokom školovanja učenici  kroz predmet Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija savladavaju tehnike modeliranja korišćenjem programskog paketa Pro/ENGINEER WildFire 3.0. Upoznaju se sa njegovim osnovnim modulima ( Part, Assembly, Drawing, Format, Markup ), a tokom časova ovog kursa biće upoznati sa naprednim modulom Pro/SURFACE koji je projektovan za rad sa slozenim površinama koje se ne mogu opisati jednostavnim matematickim modelima.

Na kursu se ucenici upoznaju sa tipovima slozenih povrsina, i njihovim kreiranjem kroz razne tipske operecije. Sve ove dobijene površine se solidifikuju, odnosno dodaje im se materijal i kreiraju se puni modeleli. Po završetku pocetnog dela kursa, sledi napredni deo, koji se odnosi na manipulaciju i kreiranje površina korišćenjem naprednih opcija, spajanje entiteta složenim povšinama korišćenjem datum krivih i ivica i analiza površina. Protvda uspešnosti savladanog gradiva vrši se kroz  samostalne projekte učenika, odnosno izradu projektnog zadatka izabranog sklopa po predlogu učenika.
Spisak učenika STŠ Nikola Tesla koji su pohađali program:

1. Daničić Goran
2. Đurović Branko
3. Grozdanović Marko
4. Jelačić Stefan
5. Kljunović Marko
6. Lađinović Zorica
7. Pantić Saša
8. Rajhert Boris


Izveštaj o realizaciji programa u periodu novembar 2008. - april 2009.
Mesto održavanja kursa: STŠ Nikola Tesla

Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER, čiji je autor kompanija Parametric Tehnology Corporation, je složen softverski alat predviđen, kao i Catia, za trodimenzionalno modeliranje.
Ti programi predstavljaju revolucionarno rešenje u mašinskom dizajnu i zasnivaju se na parametarskoj, „feature – based” tehnologiji modeliranja čvrstim (solid) telima. Ovi paketi omogućavaju ne samo da se crtačka tabla zameni monitorom i mišem, već i da se sve to podigne na viši nivo. To znači da se čitava filozofija crtanja menja iz korena, deo se gradi (crta) onako kako bi se i obrađivao, što inženjerima omogućava do sada neviđenu lakoću korišćenja i fleksibilnost. Parametarski princip rada podrazumeva automatsku promenu oblika modela putem naročitih naredbi i opcija za upisivanje parametara (kota, na primer), kojima se proces modelovanja značajno skraćuje. Radionički 2D crteži se generišu iz 3D modela, određivanjem ravni preseka.
Najzad, program omogućuje prirodno sklapanje modela i laku vizuelizaciju budućeg sklopa. Pro/ENGINEER ima preko 150 modula za raznovrsne primene, što je još jedan razlog njegove velike popularnosti. Neki od tih modula omogućuju da se iz crteža na ekranu generiše niz komandi i koordinata za upravljačke jedinice CNC mašina (mašina sa kompjuterskom numeričkom kontrolom), koje su umrežene s projektantskim računarom i koje po tim instrukcijama izrađuju dati sklop.

Tokom školovanja učenici kroz predmet Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija savladavaju tehnike modeliranja korišćenjem programskog paketa Pro/ENGINEER WildFire 3.0. Upoznaju se sa njegovim osnovnim modulima (Part, Assembly, Drawing, Format, Markup), a tokom časova ovog kursa biće upoznati sa naprednim modulima:

−    Pro/SURFACE, koji je projektovan za rad sa složenim površinama koje se ne mogu opisati jednostavnim matematičkim modelima i
−    Pro/MFG (MANUFACTURING), koji omogućava projektovanje i simulaciju procesa obrade na numerički upravljanim mašinama (CNC).

Na kursu se učenici upoznaju sa tipovima složenih površina, i njihovim kreiranjem kroz razne tipske operecije. Sve ove dobijene površine se solidifikuju, odnosno dodaje im se materijal i kreiraju se puni modeleli. Po završetku početnog dela kursa, sledi napredni deo, koji se odnosi na manipulaciju i kreiranje površina korišćenjem naprednih opcija, spajanje entiteta složenim povšinama korišćenjem datum krivih i ivica i analiza površina. Protvda uspešnosti savladanog gradiva vrši se kroz samostalne projekte učenika, odnosno izradu projektnog zadatka izabranog sklopa po predlogu učenika.


Pro/SURFACE modul
Pro/SURFACE je projektovan za rad sa složenim površinama koje se ne mogu opisati jednostavnim matematickim modelima.

Ostvarene nastavne jedinice po mesecima:

1. Definisanje različitih tipova složenih površina - Oktobar


2. Kreiranje datum tačaka i krivih potrebnih za formiranje različitih tipova složenih površina - Novembar3. Kreiranje swept blend površine - decembar


4. Solidifikacija složenih površina - januar


5. Spajanje entiteta složenim povšinama korišćenjem datum krivih i ivica
Dinamika rada:
Ukupno vreme koje je bilo potrebno za realizaciju ovog programa je 4 meseca, odnosno 32 nastavna časa.Pro/MFG (MANUFACTURING) modul
Pro/MFG (MANUFACTURING) modul je deo programskog paketa Pro/Engineer, koji omogućava projektovanje i simulaciju procesa obrade na numerički upravljanim mašinama (CNC). Izlaz modula Pro/MFG je NC program u ASCII CL data formatu, spisak operacija i ulazna geometrija.

Plan rada za mesece: februar, mart i april


1.    Pro/MFG koncept
1.1.    Definisanje referentnog modela (design model)
1.2.    Definisanje pripremka (workpiece)
1.3.    Priprema za podešavanje manufacturig database (definisanje obradnog sistema,izbor i kretanje alata, definisanje pribora za stezanje)
1.4.    Podešavanje operacija (definisanje koordinatnog sistema, krajnje ipočetne tačke alata, izbor operacija)
1.5.    Definisanje NC sekvenci (izbor alata, parametri obrade, koordinatni sistem, povratna ravan, proces uklanjanja materijala, memorisanje NC dada file)
2.    Manufacturing mode
2.1.    Opis procesa
2.2.    Modularna podešavanja
2.3.    Kretanje kroz menije
2.4.    Operacije
2.5.    Kreiranje i modifikovanje radne ćelije
2.6.    Geometrija radnih alata
2.7.    NC sekvence
2.8.    Prikazivanje rezanja
3.    Geometrija glodanja – MILLING
3.1.    Podešavanje površine glodanja
3.2.    NC sekvence pri glodanju
3.2.1.    Zapreminsko glodanje (Volume Milling)
3.2.2.    Lokalno glodanje (Local Milling)
3.2.3.    Konturno glodanje površina
3.2.4.    Pravljenje džepa
3.2.5.    Profilno glodane
3.2.6.    Glodanje po trajektoriji iz više prolaza
3.2.7.    Troosno glodanje po trajektoriji
3.2.8.    Graviranje
3.2.9.    Grubo glodanje
3.2.10.    Fino glodanje
3.3.    Kreiranje CL fajla

Ovaj plan rada je podržan adekvatnim primerima za svaku vrstu glodanja. Učenici su tokom 24 časa, uz pomoć predavača i samostalno formirali pripremak i radni model, zadavali potrebne parametre, usvajali odgovarajuće alate, definisali geometriju glodanja i simulirali rad CNC masina, kao i kontrolisali finalni proizvod.

Dinamika rada:
-    Ukupno vreme koje je bilo potrebno za realizaciju ovog programa je 3 meseca, odnosno 24 nastavna časa.

Ostvareni zadaci rada sa mladim talentima:
-    osposobljavanje za razumevanje i korišćenje mogućnosti predstavljanja geometrijskih likova pomoću računara;
-    ovladavanje principima organizacije CAD paketa i uvežbavanje njihovog korišćenja;
-    priprema za dalje obrazovanje iz oblasti modeliranja i metodike konstruisanja;
-    razvijanje kreativnosti i produbljivanje znanja iz oblasti tehničkih nauka (konkretno mašinstva);
-    sagledavanje mogućnosti CAD paketa i konstruisanja u mašinstvu;
-    motivisanje učenika za smostalan rad; 
-    podsticanje nezavisnog mišljenja i samostalnost u stvaralačkom radu;
-    popularizacija tehičkih nauka.


Назад на страницу Акредитовани програми