О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт
RECEPTIVNE I PRODUKTIVNE VEŠTINE
Engleski jezik - Prof. Maja Cvijetić

Nastava engleskog jezika u okviru fonda Atanasije Stojković u toku školske 2008/2009 godine odvijaće se u grupi od 6 učenika koji poseduju ne samo zavidno znanje engleskog jezika, već su u istoj meri zainteresovani za kulturu zemlje čiji jezik uče. Iz tog razloga će u okviru rada sekcije biti organizovane različite aktivnosti, čiji cilj nije samo postizanje fluentnosti i tačnosti u izražavanju, već i proširivanje znanja učenika o britanskoj kulturnoj i književnoj tradiciji.

Cilj predmeta je dalje razvijanje jezičkih veština, kako receptivnih tako i produktivnih, sticanje uvida u različite forme i vidove izražavanja na stranom jeziku, kao i uvođenje polaznika kursa u postupak naučnog istraživanja na sopstvenim istraživačkim projektima (Teen Life, Arts, Opinions, Music, Media, Identity).

Težište kursa je na komunikativnoj funkciji jezika, a komunikacija se odvija kroz razgovor o određenim temama, diskusije i debate, ali i igre koje zahtevaju preuzimanje određenih uloga i improvizaciju svakodnevnih, životnih situacija, pri čemu će učenici biti u mogućnosti da se upoznaju ne samo sa formalnim engleskim jezikom, već i svakodnevnim i kolokvijalnim govorom.

Kurs nastoji da ostvari ravnotežu kada su u pitanju gore navedene aktivnosti i da pri tome leksika i gramatika budu ravnomerno zastupljene, a upotrebom sinonima, antonima, homonima, složenica, idioma, frazalnih glagola i kolokacija polaznici kursa će  u znatnoj meri proširiti fond reči i steći više samopouzdanja u izražavanju stavova i mišljenja o svetu koji ih okružuje.

Nakon savladanog programa polaznici kursa će biti u stanju da prepoznaju funkciju rečenice u sklopu određenog diskursa što je osnova uspešnog savladavanja tehnike prevođenja i mogućnosti usvajanja sadržaja na sledećem nivou.

Spisak učenika koji su pohađali program:
1. Bodlović Dimitrije
2. Kovačević Dušanka
3. Stanković Vojislav
4. Tomić Jelena
5. Turudić Tamara


Назад на страницу Акредитовани програми