О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контакт
PIC kontroleri I PC interfejsi
Еlektrotehnika - Prof. Đoko Krsmanović

Tema ovih predavanja je upotreba racunara i mikrokontrolera u cilju automatizacije spoljašnjih procesa. Učenici treba da ovladaju znanjima i tehnikama potrebnim za projektovanje ovakvih uređaja.
Prvi deo kursa obuhvata učenje programiranja mikrokontrolera i PC portova u nekom od programskih jezika (PIC basic, Pascal, C++), a drugi deo se bavi izradom hardverskog dela celog projekta. Nastava je zamišljena tako da se kroz konkretne primere uči i programiranje i izrada celog uređaja. U početnom delu kursa učenici projektuju jednostavnije uređaje, da bi na kraju bili u stanju da dobijena znanja objedine u složenijim uređajima.
Konkretno, projektuju se uređai koji koriste LED i LCD displeje, koji mogu da komuniciraju sa PC računarom u cilju promene nekih parametara, i koji na osnovu toga mogu upravljati određenim procesima. Pored toga učenici uče da koriste i programe za simulaciju i programe za projektovanje štamapanih pločica, njihovu izradu foto postupkom  kao i tehnike lemljenja elemenata
Primeri: Maketa kompletne semaforske signalizacije sa mogućnošću priključenja na PC, model digitalnog prikazivanja potrošnje vode, školsko zvono na PC računaru (koje radi u našoj školi već drugu godinu), SCROLL displej za obaveštenja, koje takođe radi u našoj školi, elektronski maturski pano, IR kontrola PC računara (upravljanje računarom preko daljinskog upravljača)….
Nastava se odvija u labaratoriji za digitalnu tehniku i kabinetu za računarstvo, svake druge subote počev od 4. 10. 2008 i to po 4 časa dnevno. Prva dva časa su teoretske prirode, a odmah zatim su dva časa praktične realizacije tehničkog problema. Ovaj način nastave se pokazao kao veoma prihvaćen od strane učenika jer u isto vreme mogu da sagledaju sve aspekte rešavanja tehičkih problema, od zamisli do konkretnog rešenja.

Asemblersko programiranje mikrokontrolera
Ovaj kurs predstavlja logičan nastavak  i proširenje znanja učenika koji su savladali  osnovni kurs i tehnike programiranja mikrokontrolera i PC portova.
Nastava obuhvata učenje programiranja mikrokontrolera u asemebleru i korišćenje Visual basic-a u pravljenju aplikacija (drajvera) za veoma složene procese upravljanja.
Ovoga puta upotrebljavamo mikrokontrolere sa daleko vecćm mogućnostima (PIC16F877, PIC18F4550 I sl.), odnosno kontrolere koji imaju mogućnost A/D konverzije I komunikacije preko USB porta. Projektujemo uređaje koji nam omogućavaju da kontrolišemo neelktrične veličine (temperature, pritisak, brzina…), da ih pretvaramo u njihov električni ekvivalent i posle digitalizacije uvodimo u računar.
Posebnu pažnju obraćamo na izradu softvera u VB i komunikaciju VB sa COM i USB portom.
Na kraju kursa planiramo i izradu sportskog semafora za tenisko igralište koji ce biti PC kontrolisan pri čemu ćemo  ostaviti mogućnost bežičnog povezivanja
Nastava se odvija u labaratoriji za digitalnu tehniku i kabinetu za računarstvo, svake druge subote počev od 11. 10. 2008 i to po 4 časa dnevno. Prva dva casa su teoretske prirode, a odmah zatim su dva časa praktične realizacije tehničkog problema.Izveštaj o realizaciji programa u periodu oktobar - decembar 2008.

Redni broj časa
Datum održavanja Nastavna jedinica
Broj učenika na času
1 11.10.2008 Asembler, osnovni pojmovi
12
2 11.10.2008 Asm23000, način pisanja programa
12
3 11.10.2008 Primer jednostavnog programa u asembleru
12
4 11.10.2008 Kompajliranje asemblerskog programa
12
5 25.10.2008 Mikirokontroler PIC16F877
10
6 25.10.2008 Programiranje kontrolera PIC16F877
10
7 25.10.2008 AD konverzija pomoću PIC16F877
10
8 25.10.2008 Merenje temereture pomoću TMP01
10
9 08.11.2008 Projektovanje teniskog semafora
8
10 08.11.2008 Projektovanje PCB za teniski semafor
8
11 08.11.2008 Programiranje PIC16f877 za semafor
8
12 08.11.2008 Pisanje softvera u Visual basic-u
8
13 22.11.2008 Pisanje softvera u Visual basic-u
10
14 22.11.2008 Pisanje softvera u Visual basic-u
10
15 22.11.2008 Pisanje softvera u Visual basic-u
10
16 22.11.2008 Početak montaže elemenata na semaforu
10
17 06.12.2008 Montaža cifara I projektovanje sata
8
18 06.12.2008 Montaža alafanumeričkih displeja
8
19 06.12.2008 Montaža alfanumeričkih displeja
8
20 06.12.2008 Završni radovi na teniskom semaforu
8
21 20.12.2008 Testiranje rada kompletnog semafora
8
22 20.12.2008 Testiranje I debagovanje softvera
8
23 20.12.2008 Testiranje I debagovanje softvera
8
24 20.12.2008 Zaštita softvera 8


Назад на страницу Акредитовани програми